Да събудим надеждата Помощ на хората

За нас Кои сме ние

Сдружение “Логос Глобал Вижън – България” (предишно име Германски помощен фонд-ОРА България) е пререгистрирано в пловдиския районен съд с решение Nо.283/26.07.2017 г.  Сдружението има за цел да подпомага нуждаещите се физически и юридически лица в естествените и духовните им нужди. То е неполитическа организация с идеална цел за подпомагане на нуждаещите се с храна…

Прочети повече

Участници Екип

Марина Димитрова

Директор

Мария Тодорова

Главен асистент

Малки ръчички

Всеки месец посещаваме децата от центровете за деца близки до семейни условия в село Зелениково с 30 деца, гр. Брезово с 15 деца, и два центъра в гр. Карлово с общо 30 деца, всички в област Пловдив…

Прочети повече

Надежда

Периодично посещаваме болни и възрастни хора в старчески домове и болници, като им помагаме с храна и облекло, почистване, медикаменти, а също и духовно насърчение и подкрепа. Помагаме на социално слаби…

Прочети повече

SOS

Оказваме материална и духовна помощ на населението при различни природни бедствия и кризисни ситуации в страната, като наводнения, пожари, земетресения и др. подобни като в Ихтиман, Цар Калоян…

Прочети повече

Обучение Семинари

  • Бизнес семинари „Динамика на малкия бизнес”с говорители от САЩ и страните от Европейския съюз.
  • Семинар по съветване и консултиране
  • Семинар по “Брак и семейство”
Прочети повече

Помогни на други Малките постъпки могат да доведат до голяма промяна в нечий живот