За нас Кои сме ние

Сдружение “Логос Глобал Вижън – България” (предишно име Германски помощен фонд-ОРА България) е пререгистрирано в пловдиския районен съд с решение Nо.283/26.07.2017 г.  Сдружението има за цел да подпомага нуждаещите се физически и юридически лица в естествените и духовните им нужди. То е неполитическа организация с идеална цел за подпомагане на нуждаещите се с храна, дрехи, медикаменти, както и всяка материална помощ за участие в изграждане или  поддържане на определени обекти или социални дейности (детски и старчески домове, болнични заведения, училища за деца с увреждания,  бежанци, жертви на човешки трафик и др.). Сдружението е безкористно, то не преследва цели, с които се печели, а има за цел да подпомага нуждаещите се и в техните духовни нужди – литература, музика, игри. 
gracious wordpress theme

Цел Нашата Цел

Като организация нашата цел е да осигурим цялостна помощ на нуждаещия се. Бедността винаги влияе върху цялостната личност, тяло, душа и дух. Ето защо нашата помощ включва и трите области, материална, емоционална и духовна. Всеки човешки живот е скъпоценен и заслужава да се направи всяко усилие, за да може той да се опази, независимо от раса, пол, народност или религия.

Сдружението работи с доброволци в страната, които жертват от своето време, емоции и финанси, за да покажат любовта и загрижеността си към нуждаещите се в този тревожен свят и да им помогнат в техните нужди.

Участници Екип

Марина Димитрова

Директор

Мария Тодорова

Главен асистент

Логос Глобал Вижън - Германия История

Основател на сдружението е Д-р Хайнрих Флорек от Германия, който самият е преживял жестокостите на Втората световна война, като е бил отвлечен и отделен от родителите си, болен и в страдание. Тези страдания отрано са го научили, че хуманитарната помощ включва и двете – и материалната, и емоционалната подкрепа. Още през април 1981 г. Хайнрих Флорек започва да помага на хората от бившите комунистически страни, включително и България, много от които са били преследвани заради техните политически и религиозни вярвания. Основавайки Логос Глобал Вижън и преди ОРА Интернешънъл, той активно работи с над 300 доброволци в тридесет страни от Европа, Азия и Африка, които са посветени да помагат на нуждаещите се за тяхното цялостно, холистично развитие  – дух, душа и тяло. Следвайки призива за живота си, да помага на нуждаещите се, той продължава да работи и днес, когато е вече в напреднала възраст, и е добър пример за подражание от всички поколения!

Логос Глобал Вижън -България История

Дейността на Логос Глобал Вижън в България започва веднага след демократичните промени под името Германски помощен фонд „ОРА-България”. От 2002  г. директор на българския офис е д-р Марина Димитрова, която завършва икономика в УНСС в София през 1977 г. и защитава докторска степен по организационно управление през 2008 г. в Regent University в щата Вирджиния, САЩ.

Логос Глобал Вижън -България История

Дейността на Логос Глобал Вижън в България започва веднага след демократичните промени под името Германски помощен фонд „ОРА-България”. От 2002  г. директор на българския офис е д-р Марина Димитрова, която завършва икономика в УНСС в София през 1977 г. и защитава докторска степен по организационно управление през 2008 г. в Regent University в щата Вирджиния, САЩ.

Помогни на други Малките постъпки могат да доведат до голяма промяна в нечий живот