Проект Надежда

Периодично посещаваме болни и възрастни хора в старчески домове и болници, като им помагаме с храна и облекло, почистване, медикаменти, а също и духовно насърчение и подкрепа. Помагаме на социално слаби и болни хора по домовете им, инвалиди и  безработни с храна, дрехи, медикаменти, инвалидни колички и приспособления, покъщнина. Броят им непрекъснато нараства и в момента наброяват 170 души и отделно 60 семейства, които са подкрепяни от нас.
  • Подпомагаме дейността на РЕТО – Рехабилитационен център за наркомани и алкохолици в селата Войводиново и Крумово с храна, облекло, строителни материали.
  • Периодично подпомагаме местните и някои други болници с медикаменти, медицински инвентар и екипировка.
  • Посещаваме и помагаме на бежанците в лагера в гр. Харманли с храна, дрехи, медикаменти, санитарно-хигиенни материали, домакински уреди и др.

Помогни на други Малките постъпки могат да доведат до голяма промяна в нечий живот