Обучение Семинари

  • Бизнес семинари „Динамика на малкия бизнес”с говорители от САЩ и страните от Европейския съюз.
  • Семинар по съветване и консултиране
  • Семинар по “Брак и семейство”
Подпомагане на християнски организации и църкви за обучение в ученичество с Библейски Училища “Логос”

Семинар Приемната грижа в семействата

Помагаме на желаещите да се свържат със съответните организации, лицензирани за подготовка и обучение на приемни родители. Нуждата от дом и семейство за всяко дете е огромна в страната. При 2500 приемни семейства само няколко стотин деца без семейна грижа са настанени в тях.

Семинар Приемната грижа в семействата

Помагаме на желаещите да се свържат със съответните организации, лицензирани за подготовка и обучение на приемни родители. Нуждата от дом и семейство за всяко дете е огромна в страната. При 2500 приемни семейства само няколко стотин деца без семейна грижа са настанени в тях.

Семинар Отворени очи

Информира и помага в превантивната работа с деца, младежи, жени и мъже, от уязвими социални групи в обществото, които биха могли да бъдат потенциални жертви на експлоатация от съвременното модерно робство. Целта на това обучение е да ги предупреди и да им даде предварителна информация как самите те да се пазят и да избягват подобни възможности за това.