Проект Спасете малките ръчички

Всеки месец посещаваме децата от центровете  за деца близки до семейни условия в село Зелениково  с 30 деца, гр. Брезово с 15 деца, и два центъра в гр. Карлово с общо 30 деца, всички в област Пловдив. В тези центрове децата са на възраст между 7 и 19 години, които са лишени от родителска любов и грижа. Сдружението подпомага децата с храна, дрехи и помагала за тяхното физическо и духовно израстване.  Доброволците ни посещават редовно децата и прекарват време за общение, игри, спорт и занимания с тях, като им помагат да изграждат взаимоотношения и да общуват и контактуват с други хора а също да имат добри хигиенни навици.   Единият център в Карлово е за деца с умствени и физически недостатъци, които са на възраст от 7 до 19 год. Шест от децата са в инвалидни колички и за тях сме осигурили нови, здрави и леко управляеми колички, витамини и други хранителни добавки необходими за организма им. Децата редовно получават подаръци за празници и други поводи. Подпомагане на дневния център за деца от 3 до 15 години с проблеми в говоренето и умственото и физическо развитие в Пловдив.

Помогни на други Малките постъпки могат да доведат до голяма промяна в нечий живот